PALVELUSKOIRAT

Palveluskoiraharrastus on ulkoilua ja liikuntaa, mikä on omiaan lujittamaan koiran ja ohjaajan suhdetta. Ystäväpiiri myös laajenee nopeasti mukavassa palveluskoirahenkisessä ryhmässä. Harrastus antaa haasteita ja tyydytystä eri tasoilla kilpaileville; koiran eteneminenhän riippuu paljolti ohjaajan innokkuudesta ja kokemuksen tuomista taidoista. Jäsenyhdistyksissä koulutuksesta vastaavat pätevöidyt koulutusohjaajat. Koulutettuja harrastajien palveluskoiria käytetään myös yhteiskunnan hyödyksi, erikoisesti erilaisissa etsintätehtävissä (kts. Pelastuskoiratoiminta).

Useimmiten koiran ohjaaja keskittyy johonkin vallitsemaansa koiran koulutuslajiin eli maastolajiin, mutta ei ole mahdotonta kilpailla useammassa koelajissa samalla koiralla.
Kuitenkin samassa kokeessa koira voi osallistua ainoastaan yhteen lajiin ja luokkaan.

Koira tarvitsee tekemistä. Se tarvitsee sekä fyysistä liikuntaa että aivotoimintaa vaativia tehtäviä ollakseen tasapainoinen ja onnellinen. Tietysti palveluskoiraharrastus on antoisaa ohjaajallekin. On kiva nähdä, kuinka koira edistyy, on kiva olla mukana toiminnassa yhdessä toisten koiraihmisten kanssa.

Ennen kuin koira saa osallistua varsinaisiin palvelus- tai pelastuskoirakokeisiin tuleen sen suorittaa käyttäytymiskoe hyväksytysti. Vain valjakkohiihtokokeisiin ja opastuskokeisiin ei käyttäytymiskoetta edellytetä, sillä nämä kokeet poikkeavat suoritustavaltaan ja vaatimuksiltaan muista palveluskoirakoelajeista.
Palveluskoirakokeet ovat palveluskoirarotuisten koirien rodunomaisiakokeita, joiden tulosten perusteella kyseisille roduille myönnetään muoto- ja käyttövalioarvot.

Käyttäytymiskokeeseen saavat osallistua kaikki koirat, jotka on rokotettu, rekisteröity ja tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten mukaisesti.

Palveluskoirakokeisiin saavat osallistua kilpailuoikeuden omaavat rodut, jotka on rokotettu, rekisteröity ja tunnistusmerkitty Kennelliiton määräysten mukaisesti.

untitled-42 untitled-44  untitled-30