Hälytysryhmä

Hälytysryhmä on vapaaehtoisuuteen perustuva pelastusetsintäryhmä, jonka viranomaiset voivat hälyttää avukseen erilaisiin pelastustehtäviin, kuten kadonneen henkilön etsintään.

Hälytysryhmäläiset käyvät erilaisia kursseja, kuten ensiapu-, suunnistus- ja etsintä- ja viestintäkursseja. Myös koiran täytyy olla monipuolinen. Koiria koulutetaan erilaisiin tehtäviin vaihtelevissa olosuhteissa esim. maastoetsintään niin pimeässä, lumihangessa kuin vesisateessakin. Raunio-, jälki-, haku-, rakennus- taajama- ja esine- etsintäharjoitukset sekä tottelevaisuus ovat kaikki tärkeä osa pelastuskoirakoulutusta.

Kuinka hälytysryhmään pääsee

Hälytysryhmään pääsemiseksi on sekä ohjaajalla että koiralla oltava valmiudet etsintätehtävien suorittamiseksi. Ohjaajalta vaaditaan etsintäkurssi 1 tai vastaavat tiedot, SPR:n Ensiapu 1 (Pelastustoimen perusteet) sekä harjoituksissa osoitetut suunnistus- ja viestiliikennetaidot.

Koiran vaatimustaso uusille koirakoille on yhden lajin pätevyys (sääntömuutos 2018, kahden lajin pätevyys), pelastushaku B, -jälki B tai rauniokoe B tai vastaavat PK-3-luokan tulokset ja käyttöönottotarkastuksen suorittaminen hyväksytyksi.

Tiedustelut Johanna Hyvärinen